ਸੰਦ
Bosch GWS 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਨੀਲਾ

Bosch GWS 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਨੀਲਾ 670W ਬੁਰਸ਼ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ; ਪਤਲਾ; ਲਾਈਟਵੇਟ