ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ HDPE 370 GSM ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਬੈੱਡ

ਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ HDPE 370 GSM ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਬੈੱਡ – ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਫੈਬਰਿਕ (ਹਰਾ, 12ftx4ftx2ft)