ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ
ਕਿਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਿਡ

ਕਿਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਿਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ